Levering

 • Verzending & Levering

  We houden u op de hoogte via e-mail; na bevestiging van uw betaling via e-mail wordt uw pakket zo snel mogelijk klaargemaakt en gecontroleerd door een apotheker. Bij vertrek uit de apotheek krijgt u een mail met een bevestiging van de verzending. Vanaf dat moment kan u het pakket binnen de vermelde levertermijn verwachten.

  De aangegeven leveringstermijn is van toepassing vanaf het moment dat uw betaling is aangekomen, en daarvan een bevestigingsmail hebt ontvangen.

  De bestellingen die op vrijdag na 8:30, op zaterdag en op zondag worden doorgegeven, worden verstuurd op maandag.

  België : 1 à 2 werkdagen
  Nederland, Luxemburg, Duitsland : 1 à 2 werkdagen
  Frankrijk:2 à 4 werkdagen

  In het weekend vinden geen leveringen plaats.

  Opgelet: de verwachte leveringstermijn begint te lopen vanaf het moment dat wij de betaling via bankoverschrijving geregistreerd hebben. Wij bevestigen de goede ontvangst van een bankoverschrijving per mail. Een betaling via bankoverschrijving zorgt steeds voor vertraging. Afhankelijk van de bank varieert dat tussen 1 en 4 werkdagen.

  Het is perfect mogelijk om uw pakket op een ander adres te laten leveren dan uw persoonlijk thuisadres of factuuradres. Sommige klanten verkiezen bijvoorbeeld om het pakket te laten afleveren op hun werk, bij de buren of bij een familielid.

  Opgelet!

  Het pakket dient door een fysieke persoon in ontvangst genomen worden.
  Omwille van die reden vragen wij u om een afleveradres te kiezen waar geleverd kan worden tijdens de normale kantooruren (8u30 tot 17u30).
  Bent u niet aanwezig zal dpd een bericht achterlaten en de volgende dag nog eens proberen, dit tot 3x toe.
  Bent u niet in staat om de bestelling te ontvangen kan u zelf een afspraak inplannen op het nummer: 092161500 of kunt u uw bestelling laten leveren op een adres waar iemand aanwezig is. 

  De leveringen gebeuren, na bevestiging van betaling door het orgaan belast met deze transactie, en de aanvaarding van de bestelling door ‘De-online-apotheek’, binnen twee  werkdagen binnen België. Uitzonderlijk kan een product een langere levertijd hebben, maar dan zal dit hetzij op de website aangegeven worden, hetzij overeenstemmend met artikel 4.3.5 de klant op de hoogte gesteld worden van deze vertraging. ‘De-online-apotheek’ kan niet verantwoordelijk gesteld worden, noch kan een compensatie geclaimd worden in het geval van laattijdige levering.

  De levering zal hoofdzakelijk verzorgd worden door DPD. Leveringen in het buitenland zullen voldoen aan verschillende leveringsvoorwaarden en -termijnen. Door het plaatsen van een bestelling engageert de cliënt zich voor de regeling van de ontvangst van de goederen. Deze goederen zullen geleverd worden op het leveringsadres, waar het door een persoon dient in ontvangst genomen te worden. Indien niemand aanwezig is, kan de klant vragen om een tweede levering op een lokatie naar keuze.

  De cliënt engageert zich door het plaatsen van een bestelling op ‘De-online-apotheek’ tot de regeling van alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Apotheek Pharmavie BVBA kan in dat opzicht niet spelen. Bij ontvangst van de bestelde goederen dient de cliënt zich van de goede staat van het geleverde goed te vergewissen. De cliënt dient ook kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die hem verstrekt worden. Indien één of meerdere van de bestelde producten beschadigd of gebrekkig is, dient de cliënt onmiddellijk ‘De-online-apotheek’ per e-mail op de hoogte te stellen, en desnoods contact opnemen met Apotheek Pharmavie BVBA alvorens de producten te gebruiken.

  Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar ‘De-online-apotheek’. De bestemmeling zal dan per email verwittigd worden. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden, maar hij zal hiervoor de kosten zelf dragen (zelfs indien bij de oorspronkelijke bestelling de verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal ‘De-online-apotheek’ rekening houden met de gegevens inzake de levering, aangereikt door DPD of een andere koerierdienst. Indien deze trackinggegevens wijzen op een correcte levering, kan van ‘De-online-apotheek’ geen compensatieregeling verwacht worden.Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

 • Terugzending/Verzakingsrecht

  In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 14 juli 1991), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van gebreken) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. Het recht op afstand van geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen geldt tot voor de effectieve verzending van het pakket zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Apotheek Pharmavie tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals tussen en andere handleidingen en documentatie ) naar het volgende adres:  Apotheek Pharmavie, Markt 15, 9960 Assenede (België).

  Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Pharmavie onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Pharmavie zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te storten, (met uitzondering van de leveringskosten) en dit kosteloos. In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Pharmavie (bevel van een bedrag rechtgevend op een levering «gratis verzending» of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Apotheek Pharmavie. De verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina. 

  Contacteer onmiddelijk onze klantendienst administratie@apothecaris.com wanneer uw pakket beschadigd is.
  Is uw pakket aan de buitenkant beschadigd dan meld u dat aan de chauffeur en mag u het pakket weigeren.
  Is de inhoud van uw pakket beschadigt , moet u steeds het pakje bewaren (beschadigde verpakking en producten) en foto's maken die het probleem bewijzen. Zonder deze stappen kunnen wij u niet helpen!
  Neem contact met ons op, beschrijf het probleem en stuur ons de foto's op.
  Wij contacteren DPD en vragen een schadeclaim aan.
  Er wordt u een nieuw pakket toegestuurd en indien nodig wordt uw oude bestelling terug opgehaald, zo niet kan u na bovenstaande stappen de inhoud weggooien.


  Indien DPD uw adres als foutief beschouwd, zal Apothecaris hiervan op de hoogte gesteld worden.
  Bij elke adresfout wordt de klant op de hoogte gebracht en krijgt de klant de kans om een nieuwe levering aan te vragen op het correcte adres. Indien wij na 2 werkdagen geen respons ontvangen zal het pakket retour komen naar Apothecaris.
  In dit geval zal Apothecaris een extra kost van € 5,00 aanrekenen, naast de volledige verzendkost en administratieve kost van € 7,95 (België) € 8,95 (Nederland) en € 12.50 (Frankrijk).